AAU logo

National konference


KoNference om prioritering med qaly

 

NY DATO: mandag den 7. september 2020

 

VEDRØRENDE COVID-19:
På grund af den aktuelle situation vedrørende COVID-19, har vi besluttet at udsætte den nationale konference om Prioritering med QALY den 25. maj 2020.

Konferencen vil i stedet foregå mandag den 7. september 2020, på Comwell Hotel Hvide Hus, Aalborg.

Konferencen forventes afviklet som en fysisk konference, hvor vi følger myndighedernes anbefalinger og tager de nødvendige forholdsregler i overensstemmelse med deres anbefalinger vedrørende Coronavirus.


Baggrund for konferencen

Danske Regioner havde oprindeligt besluttet, at Medicinrådet fra oktober 2020 kunne benytte QALY. Indførelsen af QALY er sidenhen udsat til primo april 2021.

QALY betyder ”Quality-Adjusted Life Years” og er et mål for den sundhedsgevinst, man opnår ved en ny og bedre behandlingsform. QALY er det eneste mål for outcome, der kan bruges på tværs af alle sygdomsområder.

Ifølge sundhedsøkonomer er QALY det bedste instrument, der findes, til prioritering af knappe ressourcer i sundhedsvæsenet samt et effektivt instrument til at mindske prisstigninger på ny medicin.

Imidlertid hersker der megen forvirring og misforståelser om, hvad QALY er, og hvad QALY ikke er. Ligesom der er forskellige meninger om, hvad QALY bør bruges til, og hvad QALY ikke bør bruges til i Danmark. Derfor holder vi nu en national konference.

På Aalborg Universitet har vi i Projekt Livskvalitet taget ansvar for udarbejdelsen af danske QALY vægte. Projektet er finansielt støttet af The EuroQol Research Foundation, Aase og Ejnar Danielsens Fond, Helsefonden og Institut for Økonomi og Ledelse, Aalborg Universitet. På konferencen vil de nye danske QALY vægte blive præsenteret. QALY vægtene bygger på interviews af ca. 1,5 times varighed med mere end 1000 repræsentativt udvalgte danskere over 18 år. I disse interviews har vi også fået et unikt indblik i danskernes holdning til prioritering i det danske sundhedsvæsen

Konferencen afholdes Her:                                                              

Comwell, Hotel Hvide Hus
Vesterbro 2
9000  Aalborg

Tilmelding:
 

Tilmelding og betaling til Konference om Prioritering med QALY

Pris for deltagelse i konferencen: 
Kr. 1.800,00 for personer fra private virksomheder
Kr. 900,00 for personer fra offentlige institutioner

Program:
 

Program for Konference om Prioritering med QALY

Kontakt:

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte:

Lars H. Ehlers, i forbindelse med faglige spørgsmål
Anita Egholm Jensen, i forbindelse med praktiske spørgsmål

Projekt Livskvalitet