AAU logo

National konference


KoNference om prioritering med qaly

 

mandag den 25. maj 2020

 

VEDRØRENDE COVID-19:
Vi følger udviklingen af den aktuelle situation vedrørende coronavirus tæt og hvis det bliver nødvendigt for at sikre deltagernes sikkerhed og sundhed udskydes eller aflyses konferencen. I tilfælde af, at konferencen udskydes, håber vi, at de allerede tilmeldte kan deltage på denne dag. Såfremt det ikke er muligt at deltage eller konferencen aflyses vil deltagere få tilbagebetalt deres gebyr.  

 

Baggrund for konferencen

Danske Regioner har besluttet, at Medicinrådet fra oktober 2020 kan benytte QALY.

QALY betyder ”Quality-Adjusted Life Years” og er et mål for den sundhedsgevinst, man opnår ved en ny og bedre behandlingsform. QALY er det eneste mål for outcome, der kan bruges på tværs af alle sygdomsområder.

Ifølge sundhedsøkonomer er QALY det bedste instrument, der findes, til prioritering af knappe ressourcer i sundhedsvæsenet samt et effektivt instrument til at mindske prisstigninger på ny medicin.

Imidlertid hersker der megen forvirring og misforståelser om, hvad QALY er, og hvad QALY ikke er. Ligesom der er forskellige meninger om, hvad QALY bør bruges til, og hvad QALY ikke bør bruges til i Danmark. Derfor holder vi nu en national konference.

På Aalborg Universitet har vi i Projekt Livskvalitet taget ansvar for udarbejdelsen af danske QALY vægte. Projektet er finansielt støttet af The EuroQol Research Foundation, Aase og Ejnar Danielsens Fond, Helsefonden og Institut for Økonomi og Ledelse, Aalborg Universitet. På konferencen vil de nye danske QALY vægte blive præsenteret. QALY vægtene bygger på interviews af ca. 1,5 times varighed med mere end 1000 repræsentativt udvalgte danskere over 18 år. I disse interviews har vi også fået et unikt indblik i danskernes holdning til prioritering i det danske sundhedsvæsen

Konferencen afholdes Her:                                                              

CREATE, Aalborg Universitet
Rendsburggade 14, 9000 Aalborg,
Auditorium 3.107, i stueetagen. 

Tilmelding:
 

Tilmelding og betaling til Konference om Prioritering med QALY

Pris for deltagelse i konferencen: 
Kr. 1.800,00 for personer fra private virksomheder
Kr. 900,00 for personer fra offentlige institutioner

Program:
 

Program for Konference om Prioritering med QALY

Kontakt:

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte:

Lars H. Ehlers, i forbindelse med faglige spørgsmål
Anita Egholm Jensen, i forbindelse med praktiske spørgsmål

Projekt Livskvalitet