Uddannelse

DCHI underviser i sundhedsøkonomi og kvalitetsforbedringer på forskellige uddannelser, hvor den primære uddannelse er Medicin med industriel specialisering, der er hjemmehørende på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. Link til de relevante uddannelsers hjemmesider findes i nedenstående liste.