Om DCHI

Mål og baggrund

Danish Center for Healthcare Improvements – DCHI ønsker gennem forskningsprojekter, evalueringer og ph.d.-projekter at generere ny viden og metoder for at sikre forbedringer i den daglige kliniske praksis.

Centreret ønsker at arbejde hen imod at etablere og konsolidere et forsknings- og udviklingsmiljø der er i tæt dialog og samarbejde med det kliniske og administrative personale indenfor sundhedssektoren. DCHI vil bidrage med kvalificeret input til beslutningstagere i ønsket om at forbedre patientsikkerhed og omkostningseffektivitet.

Ligeledes ønsker DCHI, at forske indenfor emnerne sundhedsøkonomi og kvalitetsforbedringer, med det mål at bidrage til et bedre beslutningsgrundlaget for, hvorledes de økonomiske midler indenfor den danske sundhedssektor bliver prioriteret.

Et centralt emne i DCHI’s forskning er;

  • er det muligt - og hvordan - at spare penge indenfor sundhedsvæsenet, samtidig med at sundhed og kvalitet forbedres?

Centret går ind for at forskning og viden publiceres såvel nationalt som internationalt, og at klinisk praksis og lokale sundhedsaktører er centrale partner i udformningen og gennemførelsen af forskningsresultater indenfor forbedring af sundhed. DCHI ønsker at sikre, at patienter føler de får den bedste behandling, pleje og forebyggelse af højeste kvalitet og største sikkerhed, samtidig med at de er blevet hørt og har været aktivt involveret.


Forskning og samarbejdspartner

DCHI ønsker at målrette sit arbejde mod at udvikle og etablere såvel nationale som internationale relationer med institutioner og forskningsenheder, som har interesse i og ønsker at være en aktiv del af at transformerer forskningen der er baseret på viden og dokumenterede forbedringsprojekter til at komme i anvendelse i den daglige kliniske praksis, med henblik på at forbedre kvaliteten. DCHI’s samarbejdspartnere vil komme fra den brede vifte af projekter som er tilknyttet DCHI, herunder studenterprojekter, ph.d.-projekt, større nationale og regionale projekter.


Kræfterne bag DCHI

DCHI er et anvendelsesorienteret og tværvidenskabeligt forskningsinitiativ etableret i samarbejde mellem Det Samfundsvidenskabelige og Sundhedsvidenskabelig Fakultet på Aalborg Universitet. Region Nordjylland spiller en vigtig rolle i etableringen af centret da Regionen bidrage økonomiske til at centret kan opfylde sine mål.

Samarbejdspartnere

• Region Nordjylland
• UCN, Aalborg
• Det Kommunale Momsfond (nedlagt december 2012)
• Hjerte-Lungekirurgisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital
• Sundhed og Sammenhæng, Region Nordjylland
    - Kronikerenheden
    - TeleCare Nord
    - Nord-KAP
• Innovationsstyrelsen
• Digitaliseringsstyrelsen
• Helsefonden
• Center for Anvendt Kommunal Sundhedsforskning, Aalborg Kommune
• Trygfonden
• Osteoporoseforeningen
• Nordsjællands Hospital, Hillerød
• MSD Danmark
• Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet (IKAS)